Winflector / Winflector Console

Polish

English
Strona główna oprogramowania: www.winflector.com

Winflector - serwer aplikacji Windows, zdalny dostęp, wirtualizacja, usługi terminalowe, bezpośrednia integracja z pulpitem terminala. Chcesz udostępnić aplikacje przez sieć, ale bez instalacji u klienta? Nie ma problemu - użyj Winflectora. Pobierz darmową wersję serwera aplikacji Winflector dla dwóch użytkowników!
Official software site: www.winflector.com

Winflector - Windows application server for multiple users, remote access and execution, terminal services, seamless terminal desktop integration. Would you like to share applications over the net, but without installation at client site? No problem - just use Winflector. Get free Winflector terminal server for two concurrent users!
>> więcej   >> more